•   Assalam o AlaikumJalsa salana germany pyara huzoor or jamaat ahmadiyya germany or dunya ka sab ahmad ...    •   salam.hm sub ki trf se pyare aqa ko salam or jamate ahmadia alamgeer ko jalsa salana germany mubarak ...    •   Tumam almger jamat Ahmadiya ko 39th jalsa salana Germany baht baht Mubarak how.or hum sb ko apny piy ...    •   pyare khazur or tmam jalsa salana me shamu liyat krne walu ko hmary tarf se bohat pyar bra slam A.O. ...    •   Assalamu Alaikum . We enjoyed watching first day of Jalsa on MTA. We convey our heartfelt greetings ...